voor alle mensen en  mensjes van 0 - 100+ jaar.

logo-HUBRI-shiatsu-8.png
 

SHIATSU voor bedrijven 


Stoel-Shiatsu is bij uitstek geschikt om op uw locatie te laten plaats vinden.
Investeer in de gezondheid en vitaliteit van uzelf en uw medewerkers. 

Uiteraard bent u en/of uw medewerkers ook welkom in de praktijkruimte te Urmond.

Stoel-Shiatsu (ook wel bekend als stoelmassage) is een erkende arbo-voorziening.  

De overheid stimuleert bedrijven om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. 

Doordat massage stress verlaagt,  is het voor een werkgever interessant om massage voor zijn medewerkers te betalen.

De sfeer zal verbeteren en de humor stijgen.

Shiatsu maakt je blij en gezond.


ZZP'er


Is het zakelijk belang van de behandeling duidelijk, dan zijn deze kosten (of een percentage daarvan) aftrekbaar.

Of indien a
lle zorgkosten en ziektekosten niet door een ander worden vergoed, zijn deze aftrekbaar in de aangifte inkomsten belasting. Zie voor meer informatie hierover de belastingdienst of financieel.infonu.nl


Overleg eerst even met uw fiscalist of belastingdienst.
 

Wilt u een vrijblijvende offerte  op maat? 

Neem dan contact op.

FYSCAAL VOORDEEL

StoelShiatsu wordt door de Belastindienst erkend als Arbo-Voorziening en levert u een fiscaal voordeel op mits u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 

 • U hebt als werkgever een ARBO-plan.
   

 • De massage maakt in redelijkheid deel uit van het ARBO-plan.
   

 • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
   

 • Uw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
   

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de Stoel-Shiatsumassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten kosten van de 3% vrije ruimte (tijdelijk verhoogd 2020-2021) in de werkkostenregeling.  Verstrekkingen of  terbeschikkingstellen, nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen treft u op pag. 48 van het handboek loonheffingen 2021.


Voor meer informatie kijk bij de  belastingdienst. bij  arbovoorzieningen (22.1.9. pag. 289) onder het kopje van : stoelmassage of reflexzonemassage.